วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้รับเกียรติจาก Professional ทางด้านการกำกับการแสดงภาพยนตร์
   

           ในปีการศึกษาที่ 2/2555 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมได้รับเกียรติจาก Professional ทางด้านการแสดงภาพยนตร์ Prof. Geraldine Mc Alpine อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจาก University of Essex ประเทศอังกฤษ  เข้าร่วมสอนและ workshopในวิชา ACTING  II  เทคนิคการแสดงภาพยนตร์สมัยใหม่ (New Acting Technique on Camera) ในเทอม 2/2555  ณ อาคาร มล.ปิ่น  มาลากุล ห้อง 1203 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม  ได้รับความสนใจจากนิสิตและบุคลากรในสายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก

Copyright © 2011 College of Social Communication Innovation. All rights reserved.