สำหรับบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560 สามารถตรวจสอบรายละเอียดกำหนดการฝึกซ้อม และกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

   ดาวน์โหลดกำหนดการฯ
   ระเบียบและคู่มือการแต่งกายบัณฑิต