มาตัง – ระดับดาว ศรีระวงศ์

นิสิตชั้นปีที่ 1 วิชาเอกการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2561 สาขาสื่อสารมวลชนเพื่อเด็กและเยาวชนที่ป้องกันปัญหาสังคม ประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่น

จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการเป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบรางวัล

 

รายละเอียดเพิ่มเติม :