วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า ที่ได้รับโอกาสในการแสดงผลงานนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ในระดับนานาชาติ

🎬 ณัฏฐ์วรจิต อุดมลิขิตวงศ์

ศิษย์เก่าวิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์

ผู้กำกับภาพยนตร์สั้น “รถไต่ถัง” หนึ่งในนวัตกรรมสื่อสารนิพนธ์ สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ปีการศึกษา 2560 ได้รับคัดเลือกจาก Purin Pictures เพื่อเข้าร่วมงาน Busan International Film Festival 2018 ณ ประเทศเกาหลีใต้

และได้สัมภาษณ์ลงนิตยสาร sindie (Southeast Asian films) ของประเทศสิงคโปร์ โดยสามารถติดตามบทสัมภาษณ์ได้ผ่านทาง https://www.sindie.sg/

   อ่านบทสัมภาษณ์ จากนิตยสาร sindie

รายละเอียดเพิ่มเติม :