นิสิตและศิษย์เก่าวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม คว้า 7 รางวัล จากเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 22

0
242

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้มีการประกาศผลรางวัลเทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 22 ขึ้น โดยมีนิสิตและศิษย์เก่าของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้รับรางวัล ดังนี้ :

 

🎞 รางวัลส่งเสริมคุณธรรม “สร้างคนดี มองการณ์ไกล ไทยรุ่งเรือง”

– รถไต่ถัง กำกับโดย ณัฏฐ์วรจิต อุดมลิขิตวงศ์ และสุชลิตา ภวรัญชนพงศ์

🎞 รางวัลปยุต เงากระจ่าง (ภาพยนตร์สั้นแอนิเมชันยอดเยี่ยม)

• ประกาศนียบัตรชมเชย
– Envy กำกับโดย กมลชนก สุคนธเคหา

🎞 รางวัลช้างเผือก (ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับนักศึกษา)

• ชนะเลิศ
– รถไต่ถัง กำกับโดย ณัฏฐ์วรจิต อุดมลิขิตวงศ์ และสุชลิตา ภวรัญชนพงศ์

• ประกาศนียบัตรชมเชย
– สัตว์ดงดิบ กำกับโดย ศุภวิชญ์ บัวเกศ

🎞 รางวัลช้างเผือกพิเศษ (ภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมระดับนักเรียน)

– สายัณห์รัญจวน กำกับโดย ทัตพร ดีถา

 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : Thai Short Film & Video Festival