วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสารสังคม มอบรางวัล ‘ศิษย์เก่าดีเด่น’ ให้กับ 6 ศิษย์เก่า

0
30

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดกิจกรรมปฐมนิทเทศและไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ภายในงานมีการมอบรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” ให้กับศิษย์เก่าที่สร้างสรรค์ผลงานอย่างมีคุณภาพ เกิดประโยชน์กับสังคมรวมทั้งสร้างสรรค์การสื่อสารด้วยนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงกับสังคม แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือด้านคุณภาพ และด้านคุณธรรม

ด้านคุณภาพ

 • นายกันต์ กิ่งเพชรรัตน์ (ศิษย์เก่าหลักสูตรนวัตกรรมสื่อสารสังคม)
  • ผู้สร้างสรรค์กราฟิก Icon และกราฟิกในรูปแบบ Vector ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและไม่เหมือนใคร ถูกนำผลงานไปใช้ประกอบการนำเสนอบนเวทีต่างประเทศมาแล้วมากมาย พร้อมทั้งประสบการณ์การทำงานด้านกราฟิกกับบริษัทออกแบบชั้นนำของโลก
 • นายปริญญ์ รักบ้านเกิด (ศิษย์เก่าหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
  • ผู้ตัดต่องานภาพยนตร์โฆษณาและงานด้านละคร มีผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศจนเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมภาพยนตร์โฆษณาเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย
 • นายปิยณัฐ ชโลปกรณ์ (ศิษย์เก่าหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสาร)
  • ผู้สร้างสรรค์คอนเท็นต์ (Content Creator) ผ่านทาง Facebook ที่กำลังเป็นที่นิยม สามารถสร้างสรรค์เพจให้มีผู้กดถูกใจจำนวนกว่าห้าแสนคนภายในหนึ่งปี พร้อมเสนอเนื้อหาด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร พร้อมทั้งยังเป็นผู้สร้างสรรค์เนื้อหาให้กับแบรนด์ต่างๆ อีกจำนวนมาก

ด้านคุณธรรม

 • นายธนเดช บุญวราพงค์ (ศิษย์เก่าหลักสูตรนวัตกรรมสื่อสารสังคม)
  • วิศวกรอาวุโสในบริษัทควบคุมการผลิตอุปกรณ์ภายในรถยนต์ อดีตทีมสโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม โดยช่วยเหลืองานของวิทยาลัยมาตลอดเวลาจนได้รับทุนการศึกษาจากทางวิทยาลัยฯ
 • นายนวพล ปานวิเศษ (ศิษย์เก่าหลักสูตรภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล)
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการบันทึกเสียงภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล จนหลงไหลและเป็นเจ้าของเงาเสียง ‘ตูน บอดี้สแลม’ จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดเงาเสียง และนำเงินรางวัลที่ได้รับทั้งหมดไปสบทบทุนโครงการ ‘ก้าวคนละก้าว’ ของตูน บอดี้สแลม
 • นางสาวจริญญา ไทยฉาย (ศิษย์เก่าหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสาร)
  • ผู้เชี่ยวชาญในการทำงานด้าน Digital Media Planning มามากกว่า 3 ปี รวมทั้งมีความสามารถในการวางแผนด้านสื่อดิจิทัลบน Platform ต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมด้านสื่อใหม่

โดยศิษย์เก่าทั้ง 6 คนได้รับเกียรติบัตรและโล่เกียรติยศ จาก ผศ.ดร.นพดล อินทร์จันทร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร