ผลรางวัลการประกวดพานไหว้ครู วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561

 • ชนะเลิศ
  • การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 
  • การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
 • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 
  • การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
 • นำเสนอยอดเยี่ยม
  • การสื่อสารเพื่อสุขภาพ

Photo by : Sittipat Laituamthaweekul (COSCI MEDIA)

 

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU