เมื่อปิดภาคเรียนฤดูร้อนที่ผ่านมา ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้จัดทำโครงการตามความร่วมมือ (MOU) นำนิสิตเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทางด้านการแสดงสำหรับงานภาพยนตร์ และการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์ ณ ประเทศอังกฤษ และ ประเทศสหรัฐอเมริกา

🇬🇧 University of Essex (Southend Campus) ประเทศอังกฤษ

เพื่อให้นิสิตของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทางด้านการแสดงผ่านสื่อจากคณาจารย์ชาวอังกฤษที่มีความเชียวชาญโดยเฉพาะ ทั้งในด้านการสร้าง-การวิเคราะห์ ตัวละคร การต่อสู้กับมุมกล้อง ตลอดจนเทคนิคและแนวทางในรูปแบบต่างๆ สำหรับการแสดงผ่านสื่อ

🇺🇸 Illinois State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

เพื่อให้นิสิตของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทางด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย ประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกาย การออกแบบ วาดรูป รวมทั้งเทคนิคการสร้างสรรค์และบริหารจัดการเครื่องแต่งกาย งานฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก และเข้าร่วมงาน Illinois Shakespeare Festival ซึ่งได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวความคิดจากคณาจารย์และทีมงานเบื้องหน้า เบื้องหลังในเทศกาลฯ ตลอดจนการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์ความรู้ทางด้านศิลปะการแสดงและการออกแบบเพื่อการพัฒนาทางด้านการศึกษาในมิติต่างๆ

#ทีมมศว #COSCISWU

ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ทาง

   COSCI SWU