ปีการศึกษา 2554
  กองวิเทศน์สัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนิสิตป.ตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการและเปลี่ยน ทุน UMAP  
  ให้นิสิตที่ได้รับทุนสวัสดิการนักกีฬา ภาคเรียนที่1/54รายงานตัวที่กองกิจการ นิสิตด่วนตั้งแต่บัดนี้- 26ส.ค.54    ตรวจสอบรายชื่อ
  ทุนการศึกษาไต้หวัน ประจำปี 2554 ทุนป.ตรี  
  ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ (UMPL)  
  ทุนการศึกษาสถานทูตเยอรมนีทุนการศึกษาและวิจัยในระดับป.เอก  
  ทุนโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)  
  โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship program  
  ทุนอบรมภาษาญี่ปุ่นประจำปีการศึกษา2555
 

Copyright © 2011 College of Social Communication Innovation. All rights reserved.