Tuesday, February 25, 2020

ระบบอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงาน เพื่อยื่นคัดเลือกใน TCAS63 รูปแบบที่ 1 (Portfolio)

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีการศึกษา 2563

 

หากผู้สมัครคนใดไม่อัปโหลดเอกสารภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศ และจะตัดสิทธิ์ในการคัดเลือก

ผู้สมัครจำเป็นต้องสมัครคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก่อน แล้วจึงนำ ‘เลขที่รับสมัคร’ มากรอกในขั้นตอนถัดไป

* สามารถอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานก่อนได้
และต้องชำระเงินภายใน 1 วันทำการหลังจากสมัคร *

   สมัครฯ ผ่านระบบมหาวิทยาลัย

ระเบียบการสมัคร

ข้อแนะนำในการสมัคร

หลังจากทำการสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแล้ว ขอให้ผู้สมัครจัดทำแฟ้มสะสมผลงานในรูปแบบไฟล์ที่กำหนด แล้วกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มนี้

* สามารถสมัครและชำระเงินก่อนได้
โปรดอัปโหลดภายในวันและเวลาที่ทางวิทยาลัยกำหนด *

   อัปโหลดแฟ้มสะสมผลงาน

รูปแบบไฟล์ที่กำหนด

  • ขนาด A4 นามสกุล .PDF และขนาดไฟล์ไม่เกิน 100MB
  • ผู้สมัครจำเป็นต้อง Login Google Account หรือ Gmail ก่อนถึงจะสามารถกรอกแบบฟอร์มและอัปโหลดไฟล์ได้

ระยะเวลาการอัปโหลดไฟล์

  • เริ่ม : 2 ธันวาคม 2562 เวลา 00.00 น.
  • สิ้นสุด : 15 ธันวาคม 2562 เวลา 24.00 น.

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ทางวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการการปรับปรุงค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติม (ส่วนนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่นั้น ยังคงเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาตามเดิม)

[Video] ขั้นตอนการสมัครและอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงาน

การจัดเรียงหน้าผลงาน / เอกสารภายในไฟล์ PDF

คำแนะนำในการทำแฟ้มสะสมผลงาน ในส่วน 'ผลงานหรือกิจกรรมที่ผ่านมา'

สำหรับผลงานภาพนิ่ง / กราฟิก
 • สามารถใส่รูปลงในแฟ้มสะสมผลงานได้เลย โดยหากมีภาพร่างหรือกระบวนการออกแบบสามารถใส่เพิ่มเติมเพื่ออธิบายงานได้
สำหรับผลงานภาพเคลื่อนไหว / แอนิเมชั่น / วีดีโอ
 • เลือก Sence ที่น่าสนใจ พร้อมเล่าสรุปเนื้อหาของภาพวีดีโอนั้นๆ โดยต้องมี Link หรือ QR Code ที่สามารถแสกนเข้าชมผลงานได้
สำหรับ Website / Blog / Social Media / Fanpage
 • จับภาพหน้าจอหน้าเว็บไซต์หรือส่วนที่ต้องการนำเสนอ พร้อมอธิบายสั้นๆ ถึงที่มาหรือเหตุผลที่สร้างเว็บไซต์ดังกล่าว โดยต้องมี Link หรือ QR Code ที่สามารถแสกนเข้าชมผลงานได้

– ผลงานที่นำมาใส่ สามารถเป็นผลงานที่ทำเป็นงานอดิเรก หรือ Fanart หรือเป็นงานที่ส่งในชั้นเรียน หรือเป็นงานที่ทำในเชิงพาณิชย์ (Commission) ได้

– ในส่วนนี้ผู้สมัครจะต้องทำการอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานของตัวเอง โดยผลงานทั้งหมดนั้นต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นเอง ไม่คัดลอกหรือลอกเลียนผู้อื่น (ไม่จำกัดจำนวนหน้าและผลงาน) หากทางวิทยาลัยตรวจสอบว่านำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างจะถูกตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกรวมทั้งแจ้งเจ้าของผลงานต่อไป

วิธีการย่อขนาดไฟล์ (Compress PDF)

สำหรับผู้สมัครที่สร้างสรรค์ผลงานผ่าน Adobe Indesign หรือ Adobe Illustrator และทำการ Export File ในรูปแบบ .PDF จะพบกับปัญหาขนาดไฟล์ที่ใหญ่เกินไป เนื่องจากเป็นการบันทึกไฟล์เพื่อใช้ในลักษณะงานพิมพ์

เบื้องต้นสามารถแก้ไขการย่อขนาดไฟล์นได้โดย ทำการเปลี่ยน Adobe PDF Present หรือ Standard เป็น PDF/X-la:2001

สำหรับผู้สมัครที่มีโปรแกรม Adobe Acobat Pro สามารถย่อยขนาดไฟล์ได้เช่นกัน โดยเลือกที่เมนู File > Save As Other > Optimized PDF

แต่ถ้าผู้สมัครไม่มีโปรแกรมดังกล่าว สามารถใช้เครื่องมือออนไลน์ที่มีการย่อไฟล์ PDF ได้ ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ แนะนำให้ทำผ่านเว็บไซต์ pdfcandy.com เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งใช้งานง่ายและไฟล์ยังมีคุณภาพที่สมบูรณ์

โดยสามารถกดเข้าใช้งานได้ที่นี่

   ย่อขนาดไฟล์ PDF ออนไลน์

วิธีการรวมไฟล์ให้เหลือไฟล์เดียว (Merge PDF)

สำหรับผู้สมัครที่สร้างสรรค์ผลงานผ่าน Adobe Photoshop และทำการ Save File ในรูปแบบ .PDF นั้น โปรแกรมจะบันทึกเป็น 1 หน้า : ไฟล์

หลังจากผู้สมัครจัดทำเอกสารทุกหน้าเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ที่ช่วยในการ Merge PDF เพื่อรวมทุกหน้าเป็นไฟล์เดียว (เช่น PDFbasic เป็นต้น)

แต่ถ้าผู้สมัครไม่มีโปรแกรมดังกล่าว สามารถใช้เครื่องมือออนไลน์ที่สามารถรวมไฟล์ PDF ได้ ทั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ แนะนำให้ทำผ่านเว็บไซต์ pdfcandy.com เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งใช้งานง่ายและไฟล์ยังมีคุณภาพที่สมบูรณ์

โดยสามารถกดเข้าใช้งานได้ที่นี่

   รวมไฟล์ PDF ออนไลน์

ต้องการอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ใหม่?

สำหรับผู้สมัครที่เคยอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานแล้ว และต้องการอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานใหม่ สามารถทำได้โดยกรอกแบบฟอร์มและอัปโหลดใหม่อีกครั้ง

ทางวิทยาลัยจะยึดแฟ้มสะสมผลงานที่ผู้สมัครอัปโหลดครั้งสุดท้ายในการคัดเลือก

สำหรับผู้สมัครที่อัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานใหม่ สามารถตรวจสอบได้ว่าทางวิทยาลัยจะคัดเลือกของเวอร์ชั่นใด ได้ผ่านขั้นตอนที่ 4 โดยจะวงเล็บด้านหลังวันที่ส่ง เป็น (V._) โดยจะเรียงตั้งแต่ V.2 เป็นต้นไป (นับตามจำนวนไฟล์ที่ส่งเข้าระบบ)

กำหนดการ TCAS63 รูปแบบที่ 1 (Portfolio)

รายละเอียด วัน-เดือน-ปี
รับสมัคร 1-15 ธันวาคม 2562
อัปโหลดไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน 1-15 ธันวาคม 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 13 มกราคม 2563
สอบสัมภาษณ์ 18 มกราคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 30 มกราคม 2563
ยืนยันสิทธิ์ / เคลียริ่งเฮาส์ 30-31 มกราคม 2563
รายงานตัวเป็นนิสิต 6-10 มิถุนายน 2562

ช่องทางการติดต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มศว

สำหรับผู้สมัครที่ต้องการติดต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หรือพบปัญหาในการอัปโหลดไฟล์, ตรวจสอบรายชื่อ สามารถติดต่อได้ทาง :

ติดต่อวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

 • 0-2259-2343, 0-2649-5000 ต่อ 11275 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
 • Facebook Page : COSCI SWU
 • Twitter : @cosciswu
 • Line Account : @cosci

หลังจากทำการอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมล์ตอบกลับอัตโนมัติจาก Google Form เพื่อยืนยันการส่งเบื้องต้น และขอให้ผู้สมัครกลับมาตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งภายใน 3 วันทำการหลังจากส่งแฟ้มสะสมผลงาน

   ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งแฟ้มฯ

หมดระยะเวลารับสมัครแล้ว

โปรดสมัครในระบบมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย
และกลับมาอัปโหลดแฟ้มสะสมผลงานในระบบ
ได้ตั้งแต่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 00.01 น.
ถึง 15 ธันวาคม 2562 เวลา 24.00 น.

   ตรวจสอบรายชื่อ